Videor

Dokumentärer

Everything in Common. Micael Grenholms 50 minuter långa film handlar om egendomsgemenskapen i Jesus Army i England med fokus på hur man går med och går ur samt välsignelser och utmaningar med kommunitetsliv.

Living in Community. Schweizisk dokumentär om en rad olika europeiska kommuniteter, däribland Basivilla, 24/7 Prayer, Jesus Army och Lebensgemeinschaft Moosrain.

Från Sammankomst 2017 i Luleå

Tobias Hadin föreläser om ”Bofasta främlingar – hur den tidiga kyrkan evangeliserade Rom utan att försöka”

”Att leva tillsammans rent praktiskt” – panelsamtal med kommuniteter. Sr Veronica från kommuniteten Den Helige Treenigheten, Lovisa Schmidt från kommuniteten på Sandvikengården, Johanna Hadin från Oikos, och Johan Vedin från Bjärka-Säby.

”Engagemang i en trasig värld” – Annika Spalde.

Från Sammankomst 2016 i Uppsala

Helgen sattes igång med en härlig afrikansk gryta och en fantastisk predikan av syster Karin på Alsike kloster. Hon berättade om hur Gud kallade henne till att bli helgeandssyster, hur deras egendomsgemenskap fungerar rent praktiskt och om Guds hjärta för flyktingar och fattiga. Hennes roliga, spontana och samtidigt väldigt visa och djupa sätt att tala uppskattades av alla som var där, hon var enligt utvärderingen en av höjdpunkterna!

Dagen efter talade Huw Lewis via Skype från England. Huw är en av huvudledarna för Jesus Army och har bott i kommunitet med fullständig egendomsgemenskap i 40 år. Han inledde med att säga ”Jag är nog kvalificerad att tala om kommunitetsliv för jag har begått alla misstag.”

Efter att ha pratat en halvtimme om visionen bakom egendomsgemenskapen och saker som kännetecknar Jesus Army svarade Huw en kvart på frågor om till exempel hur man öppnar kommuniteten för sårbarhet och hur en gemensam kassa fungerar i praktiken.

Och på lördag kväll hade vi nattvardsgudstjänst och Sirak Amanuel, Sunniva Rettinger, Sarah Stenmark och Micael Grenholm höll en fyrfaldig predikan på tio minuter vardera! Sirak talade om orsakerna till den bibliska församlingens framgångar, Sunniva sammanfattade den kristna egendomsgemenskapens 2000-åriga historia, Micael delade några tankar om dagens kristna kommunitetsrörelse i Sverige och Sarah pratade om den bärande visionen bakom det vi drömmer om som vi behöver hålla fast vid framöver.

Från Sammankomst 2015 i Stockholm
Tobias Hadin och Kristoffer Lignell höll ett föredrag om sin bok Efter Kristus – att följa Jesus med hjälp av Didaché. De höll också detta föredrag i norge samma år, därifrån finns denna video:

På Korsveis bambuser sida kan ni också finna videoupptagningar från sammankomsten.

Från Sammankomst 2010 i Hammarkullen:

Sammankomst 2010 – Magnus Malm: Kommuniteten som tecken from Kristen Underjord on Vimeo.

Sammankomst 2010: Mariadöttrarna – Jag ber att de alla skall bli en from Kristen Underjord on Vimeo.