Schema/Seminarier

Alla tider är cirkatider och hela schemat är preliminärt

Fredag

17.30 – drop in/mingel

18:30 – Patrik Hagman pratar om Asketism, Aktivism och nåd.

20:30 – Kvällsfika och presentationer

21:30 –  Tidebön med lovsång och betraktelse

Drop out

 

Lördag

09:00 – Tidebön med lovsång

09:30 – Hanna Lundqvist snackar om ”Själavård i gemenskapen och själavårdande gemenskaper”

11:00-13:00 – Lunch/Mingel

13:00 – valbara seminarier (välj på plats, först till kvarn)

1. ”Postprotest – Hur ickevåld bryter med protest”. Per Herngren
”Jesus, Gandhi, Butler, Deleuze och Nietzsche bryter med det negativa och protesterandet. Under workshopen tar vi upp hur mål och medel kan bli samma sak (rekursiv). Nietzsche har en kritik mot asketism som avsaknad, att vilja mindre, istället för skapande, även detta reflekterar vi över under workshopen.

2. ”Didaché – ett fönster till den tidiga kyrkan” Tobias Elof Herrström och Kristoffer Lignell
En skrift som var försvunnen i tusen år, återfunnen och ger oss en unik inblick i den tidiga kyrkans vardag och praktik. Rekommenderad av både högkyrkliga och anabaptister, den måste ju va bra! Vad kan Didaché lära oss om att leva i gemenskap och vara lärjungar till Jesus?

3. ”Bibeln och europeisk kolonialism – en workshop om postkolonial bibeltolkning” Hasse Leander
Vilken roll spelade Bibeln under den koloniala eran? Är bibeln i sig en förtryckande text? Eller blev den beslagtagen av kolonisatörer? Får man som kristen kritisera och problematisera bibeltexter? Och hur undviker vi som gemenskap att missbruka bibeln?

4. ”Bön, apostolat och gemenskap – kommunitetslivets livspussel. Systrar från den Helige Franciskus Systraskap kommer och håller ett seminarie.

15:00 – Nätverkande utifrån geografisk närhet

16:30-18:00 Middag/Mingel

18:00 – Öppen mic, dela en tanke från helgen?

19:30 -Mässa

21:30 – kvällsfika/Mingel

Drop out

 

Söndag

Möjlighet att delta i det lokala gudstjänstlivet:

Mariakyrkan kl 11 eller Sandesslätts kristna församling (Folkets hus) kl 11.

 • http://www.facebook.com/smedjeback Martin Smedjeback

  Hej!
  Vi är sent ute men om det går så vill vi gärna erbjuda ett semarie till, nämligen detta:

  Världspremiär av filmen “Vårt brott heter ansvar”

  För första gången visas filmen om avrustningsaktionen 2008 där en grupp
  tillhörande nätverket Ofog tog sig in på vapenfabriker och avrustade vapen
  ämnade för export. Pelle Strindlund och Martin Smedjeback från kollektivet
  Gandhi finns på plats och samtalar om aktionen, som de deltog i, efter visningen
  av filmen. Se mer på http://www.vartbrottheteransvar.se