Reflektion

Innerlighet är nog det ord som bäst beskriver den gångna helgens sammankomst… 

Det gick inte att ta miste på innerligheten i de intensiva samtal som fördes om hur en helhetssyn kan återerövras av framtidens kyrka. Innerligheten var påtaglig i tillbedjan och lovsången som ljöd under kvällsmötena. Vi vilade i den gode herdens armar och Han talade till oss och berörde oss. Innerligheten i strävan efter enhet och förståelse var märkbar – under helgen så har jag samtalat och bett tillsammans med syskon från Katolska kyrkan, SvK, Vineyard, Pingst, Efk, fristående församlingar och Frälsningsarmén m fl. Guds Ande har förenat oss i kärlek.

Det fanns till sist en enighet i detta; visionen om att Guds rike ska invadera jorden här och nu. Att vi som lärjungar ska få vara salt och ljus i en trasig värld. Att våra gemenskaper ska kunna gestalta Kristus i våra närområden.

Låt oss komma ihåg det profetiska ord som framfördes under lördagkvällen; Våra små glödhögar kan tändas till små eldar som också kan förenas till en större eld…

I Kristus

David Åhlén

Det här inlägget postades i sammankomst 2009. Bokmärk permalänken.